<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1250"%> <% ''*** konfig prikaza iz baze strJezik="HRV" %> Turistička zajednica Žminj

AGROTURIZAM, KONOBE, RESTORANI

KONOBE

PULI JURIĆA restoran konoba
Jurići 1, Žminj,
tel:(052) 846 678, 846 160, 11.00-23.00 160/50,
utorkom zatvoreno

KONOBA "PULI PINETA"
Karlov vrt 1, ˇMINJ
mob: +385/0/98 99 11 795, +385/0/91 1 846 644
www.konoba-pulipineta.com

Radno vrijeme:
pon-pet 16:00-22:00, sub-ned 13:00-22:00

kapacitet: 40 mjesta + 25 mjesta na terasi

KONOBA KRCULI
Krculi 5, ˇminj
tel: ++ 385/0/ 52 846 638,
++ 385/0/ 52 846 596,
mob: ++ 385/0/ 98 323 680
info@konoba-krculi.hr

Radno vrijeme:
po najavi i uz prethodnu narud˛bu

kapacitet: 300 osoba

RESTORANI

ŽMINJKA gostionica
vl. Erman Fumica, 9. rujan bb, Žminj,
tel. 846 438, 7.00-23.00, 60/80

POD LADONJON, restoran
Trg M.Tita, Žminj
(052) 846 675

PIZZERIA

ORHIDEJA pizzeria
vl. Klaudio Folo
9.rujan bb, Žminj
tel:(052) 846 220
Radno vrijeme: 06:30 - 23:00

AGROTURIZMI

FerliniAgroturizam „Familija Ferlin“
Gržini 2, Žminj
tel. 823 515, 098 639 561, 098 913 3710,

kapacitet: 50 mjesta + 50 mjesta na terasi

PALADNJAKI agroturizam
Vl. Miho Miličić
Paladnjaki 15, Žminj
tel. (052) 825 088