* *
Tomišići 1, Žminj
+385/0/99 434 9441
+385/0/99 693 85 94
ivanatijan@gmail.com
kapcitet: 9 osoba